Firma Laminatech S. C. 43-100 Tychy ul. Długa 174 tel. 601 54 44 98 adres mail: biuro@laminatech.pl jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyjaśnienia zgłoszonej sprawy oraz w celu wysyłania ofert marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej po uprzednio wyrażonej zgodzie.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):

Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom tylko upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być firmy informatyczne realizujące usługi na nasze zlecenie w zakresie prowadzenia strony internetowej.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. Firma Laminatech S. C. nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

Gdy uzna Pan/Pani, Firma Laminatech S. C. jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany profilowane.