Montaż

Instrukcja montażu korytek odwadniających
1
Przygotować wykop o wystarczającej szerokości, musi być zapewniona możliwość wykonania min. 8 cm (klasa A 15) otuliny betonowej. Dla większych obciążeń należy także uwzględnić dopuszczalne obciążenie podłoża lub określić dopuszczalne obciążenie dna wykopu. Dotrzymać 1 przewidziane we wskazówkach montażowych dla danych klas obciążenia, minimalne parametry jakościowe betonu.
2
Na każdym elemencie korytka po obu stronach korpusu oznaczony jest kierunek przepływu. Strzałki wskazują kierunek odprowadzania wody.
3
Zamontować skrzynkę odpływową zgodnie ze wskazówkami montażu korytek (grubość otuliny betonowej). Rozciągnąć sznur poziomujący i wypełnić wykop betonem i układać elementy korytka rozpoczynając od końca ciągu (np. skrzynki odpływowej). Podczas układania elementów korytek zwracać uwagę na kierunek strzałek. Na początku i końcu ciągu korytek zamontować ścianki zamykające. Podłączyć punkty odprowadzenia wody do kanalizacji.
4
Rozeprzeć ścianki korytek przeciwko działającemu ściskaniu bocznemu lub zamontować ruszty do korytek, zabezpieczając je przed zabrudzeniem betonem.
5
Równomiernie obetonować boczne ścianki korytek. Przy montażu w płytach betonowych przewidzieć szczeliny dylatacyjne i nie przerywać wcześniejszych szczelin dylatacyjnych ciągiem korytek.
6
Ostateczny poziom nawierzchni musi zostać wykonany 3-5 mm powyżej górnej krawędzi korytek.
7
Oczyścić ruszty, powierzchnie wewnętrzne korytka i odpływy z zanieczyszczeń, zabezpieczyć ruszty za pomocą mocowań. Zgodnie z normą DIN EN 1433 / PN-EN 1433 przewiduje się dla bezpieczeństwa ruchu trwałe mocowanie rusztów od klasy obciążenia C 250.
8
Przylegająca do korytka warstwa obudowy, musi być wykonana w taki sposób, aby żadne siły poziome nie były przekazywane na ścianki koryta odwadniającego.

Zobacz możliwości dostawy polimerobetonowych odwodnień liniowych

Pobierz instrukcję montażu