właściwości

Odwodnienie liniowe

Odpływ którego celem jest grawitacyjny odbiór wody w pomieszczeniach lub na zewnątrz (podjazdy, otoczenie budynku itp) i odprowadzenie jej do rury kanalizacyjnej. Odpływy liniowe to naturalne rozwinięcie odpływu punktowego znanego najczęściej jako kratka ściekowa. Mogą być montowane w dowolnym miejscu, zarówno na środku jak też tuż przy samej krawedzi obszaru odwadnianego. Odpływy liniowe stosowane są coraz powszechniej w nowoczesnych rozwiązaniach architektonicznych, co pozwala na swobodny dobór kształtu dróg dojazdowych, czy parkingów co znacząco wpływa na poprawę estetyki.

Odwodnienie liniowe

Odpływ którego celem jest grawitacyjny odbiór wody w pomieszczeniach lub na zewnątrz (podjazdy, otoczenie budynku itp) i odprowadzenie jej do rury kanalizacyjnej. Odpływy liniowe to naturalne rozwinięcie odpływu punktowego znanego najczęściej jako kratka ściekowa. Mogą być montowane w dowolnym miejscu, zarówno na środku jak też tuż przy samej krawedzi obszaru odwadnianego. Odpływy liniowe stosowane są coraz powszechniej w nowoczesnych rozwiązaniach architektonicznych, co pozwala na swobodny dobór kształtu dróg dojazdowych, czy parkingów co znacząco wpływa na poprawę estetyki.

Odwodnienie liniowe

Budowę odpływów liniowych regulują normy europejskie EU-1253:2005 z późniejszymi zmianami. Na górze rynienka jest wyposażona w ozdobny ruszt, który jednocześnie maskuje otwór odpływowy oraz stanowi element dekoracyjny. Odpływy przeznaczone do stosowania na zewnątrz, na parkingach, w garażach, przydomowych podjazdach, dokoła budynków lub w pomieszczeniach gospodarczych itp. Zwykle produkowane są z betonu lub polimerobetonu. Nie muszą mieć syfonu, można je podłączyć bezpośrednio do rury.

Odwodnienie liniowe

Budowę odpływów liniowych regulują normy europejskie EU-1253:2005 z późniejszymi zmianami. Na górze rynienka jest wyposażona w ozdobny ruszt, który jednocześnie maskuje otwór odpływowy oraz stanowi element dekoracyjny. Odpływy przeznaczone do stosowania na zewnątrz, na parkingach, w garażach, przydomowych podjazdach, dokoła budynków lub w pomieszczeniach gospodarczych itp. Zwykle produkowane są z betonu lub polimerobetonu. Nie muszą mieć syfonu, można je podłączyć bezpośrednio do rury.

Czym jest polimerobeton?

Polimerobeton zwany betonem żywicznym to kompozyt budowlany, odmiana betonu, w którym tradycyjne spoiwo - cement, zastąpione zostało w całości poprzez żywice syntetyczne z układem utwardzającym wraz z wypełniaczem: mieszanka piaskowo - żwirowo i mączka kwarcowa. Spoiwo polimerobetonu decyduje w pierwszym rzędzie o poprawie wytrzymałości względem zwykłego betonu, w szczególności o chemoodporności. W polimerobetonie wyeliminowano najsłabszą część standardowego betonu - hydrauliczne spoiwo mineralne.

Porównanie właściwości polimerobetonu i tradycyjnego betonu klasy B30

Beton B30 Polimerobeton
Wytrzymałośc na ściskanie RC [MPa] 30 80-110
Wytrzymałośc na rozciąganie przy zginaniu Rg [MPa] 2-4 22-35
Wytrzymalosc na rozciąganie przy rozłupywaniu Rr [MPa] 1,5-2 8-12
Ścieralnoc [cm] 0,6 0,1-0,2
Nasiąkliwośc [mm] 4,8 0

Pozostałe zalety materiału jakim jest polimerobeton

 • nieprzepuszczalny dla cieczy, z małą ilością por, całkowita szczelność,
 • wysoka mrozoodporność - dzięki nienasiąkliwości,
 • dobra izolacja elektryczna,
 • wysoka odporność na agresywne substancje chemiczne, w tym kwasy i zasady,
 • wysoka odporność na zarysowania, nie łuszczy się, nie odpryskuje, nie wymaga konserwacji, brak erozji, co obniża koszty eksploatacji,
 • można go stosować dla wszystkich klas obciążeń, dzięki właściwościom polimerobetonu, produkty z niego wykonane są trwałe i silne, posiadają większą wytrzymałość mechaniczną na obciążenia niż tradycyjny beton co sprawia, że przekroje poprzeczne dla porównywalnych klas obciążenia są mniejsze dla produktów polimerobetonowych.
 • dzięki naturalnym składnikom jest materiałem ekologicznym, odpady mogą być utylizowane - kruszywo może wrócić do procesu produkcyjnego,
 • dobra przyczepność do podstawowych materiałów konstrukcyjnych (stal, tradycyjny beton),
 • duża zdolność tłumienia drgań, dzięki żywicom zawartym w materiale,
 • możliwość uzyskania bardzo gładkich powierzchni co dodaje wiele praktycznych zastosowań,
 • odporność na zmienne warunki pogodowe i czynniki atmosferyczne,
 • bardzo krótki czas osiągania sprawności montażowej i eksploatacyjnej,
 • duża łatwość obróbki za pomocą wierteł i pił diamentowych,
 • niska ścieralność (porównywalna z granitem).

Zobacz instrukcję montażu korytek polimerobetonowych